TopGlass Primer

TopGlass Primer

TopGlass Primer

Více pohledů

Dostupnost: Skladem

Cena od:

Obvyklá maloobchodní cena: 376,00 Kč

Vaše cena: 357,20 Kč (s DPH) za kg

epoxidová penetrace pro systémy TopGlass

* Povinná pole

Cena od:

Obvyklá maloobchodní cena: 376,00 Kč

Vaše cena: 357,20 Kč (s DPH) za kg

Celkem: ? (s DPH)
+ - kg

Při objednávce nad 15 000 Kč budete mít DOPRAVU ZDARMA!

Popis

Detaily

2- komponentní epoxidová penetrace

Funkce:

TopGlass Primer je rychlá epoxidová penetrace určená k uzavření pórů a k zamezení úniku vzduchových bublin ze dřeva. TopGlass Primer, vytváří pevný spoj mezi licí epoxidovou pryskyřicí a dřevem.

Možnosti využití:

- penetrace nasákavých a pórovitých povrchů
- penetrace pevných soudržných podkladů
- stabilizace lehce zpráchnivělého dřeva

Vlastnosti:

- jednoduché zpracování
- dobrá chemická a mechanická odolnost
- rychlé vytvrdnutí (až tři kroky za den)
- nepění
- vytváří uzavírací a kontaktní můstek

Zpracovatelská data:

Spotřeba dle savosti podkladu
Mísící poměr váhový 2,5 : 1
Zpracovatelnost 15 - 20 min
Aplikační teplota 20 - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu 40 - 65 %
Aplikace následné vsrtvy po 3 - 4 hod při 20 °C

Upozornění:

Během aplikace a vytvrzování nesmí materiál přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové, plynové hořáky, které mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Je nutné zajistit správnou teplotu během aplikace, ale i po celou dobu vytvrzování.
Pozor: průvan může vést k povrchovým optickým vadám!

Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení    1,4 kg – dle savosti podkladu
Maloobchodní balení       5 kg – dle savosti podkladu

Návod na použití:

Podklad musí být suchý, čistý bez prachu a nečistot. Smíchejte složku A se složkou B v daném váhovém mísícím poměru 2,5 : 1 (A : B). Doba zpracovatelnosti penetračního nátěru je cca 15 - 20 minut (v závislosti na okolní teplotě a smíchaném množství). Penetraci doporučujeme připravovat po menších objemech, např. 350 g (250 g složky A + 100 g složky B), tak aby jste ji po 2 – 3 minutovém zamíchání ihned naaplikovali. Penetraci dobře zamíchejte pouze jednou, míchání neopakujte, hrozí prudká exotermická reakce – materiál „zahoří“.
Penetraci provádějte v 1 – 2 nátěrech, podle savosti podkladu. Doba vytvrzení je cca 3 - 4 hodiny a je silně ovlivněna teplotou. Hmota je určena pro aplikaci při 20 – 25 °C.
Penetraci nanášejte štětcem nebo válečky. Nářadí a pracovní pomůcky okamžitě po použití očistěte acetonem.
Materiál není určen k povrchové úpravě hraček.

Skladování:

Na suchém a stinném místě při teplotě 15 – 20 °C. Při těchto podmínkách je doba skladování 12 měsíců.

H věty:

Složka A: H315, H317, H319, H411
Složka B: H302, H312, H314, H317, H332, H411, H412

P věty:

Složka A: P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P333+P313, P362, P391, P501
Složka B: P264, P270, P271, P280, P301+P330+P331, P3020+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P312, P333+P313, P363, P391, P405, P501

 

Další informace

Další informace

Jednotka kg
Video
Soubory ke stažení

Soubory k produktu

Zobrazit souborTopGlass Primer    Velikost: (2.92 MB)